AP, EAP och FSD

26.06.2023

Vad är egentligen skillnaden mellan Autopilot (AP), Enhanced Autopilot (EAP) och Full Self Driving (FSD) - eller som det benämns på svenska; Autopilot, Uppgraderad Autopilot och Total självkörningsförmåga? Hur ser jag vad som är aktivt på min bil och är det värt att uppgradera?  

Hur ser jag vad som är aktivt på min bil?

Du kan se både i Tesla-appen och i bilen vad som är aktiverat på din bil. I appen gör du det genom att scrolla längst ner på startsidan för din bil och välja "specifikationer och garanti". Under specifikationer framgår vilket av paketen som är aktivt. I bilen klickar du på bilikonen och därefter "programvara" för att se vilken nivå av autopilot som är aktiverat. Det som kan te sig lite förvirrande är informationen "Autopilot: Dator för total självkörningsförmåga". Detta innebär inte att paketet med total självkörningsförmåga är aktivt på din bil, utan enbart att hårdvaran i fordonet klarar av denna funktion. Alla bilar tillverkade från april 2019 och framåt har den hårdvara som krävs (HW3), medan äldre Tesla levererades med tidigare versioner av hårdvaran. Dessa versioner (HW1, HW2 eller HW2.5) räcker bra för autopilot och uppgraderad autopilot (HW2 eller HW 2.5), men har inte tillräckligt med kraft för total självkörningsförmåga. Har du Autopilot 2.0 eller 2.5, men har köpt total självkörningsförmåga erbjuder dock Tesla en kostnadsfri uppgradering av hårdvaran. Under sommaren 2023 har en ny uppdaterad hårdvara (HW4) börjat att rullas ut med nya Tesla. HW4 är en del av övergången till självkörningsförmåga helt baserad på Tesla vision och inte som tidigare på en kombination av vision och radar. 

Bil med totalsjälvkörningsförmåga - info i Tesla-appen.
Bil med totalsjälvkörningsförmåga - info i Tesla-appen.
Inställningarna för autopilot når du genom menyn på bilens skärm. Beroende på vilket paket som är aktiverat finns olika valmöjligheter.
Inställningarna för autopilot når du genom menyn på bilens skärm. Beroende på vilket paket som är aktiverat finns olika valmöjligheter.
I bilen hittar du information under "Programvara". I denna bil finns "dator för total självkörningsförmåga", men enbart det grundläggande "autopilot"-paketet är aktivt.
I bilen hittar du information under "Programvara". I denna bil finns "dator för total självkörningsförmåga", men enbart det grundläggande "autopilot"-paketet är aktivt.
Här är en bil som förutom "dator för total självkörningsförmåga" även har paketet "total självkörningsförmåga" aktivt.
Här är en bil som förutom "dator för total självkörningsförmåga" även har paketet "total självkörningsförmåga" aktivt.

Funktioner i Autopilot (AP)

Autopliot (AP) är standard i alla nya Tesla och innebär att bilen har en adaptiv farthållare som håller önskad fart samt avstånd till framförvarande bil. Funktionen aktiveras genom att dra växelväljaren en gång nedåt (Model 3/Y) alternativt mot dig (Model S/X). Du kan ställa in avståndet till framförvarande bil genom att trycka vänster (minska) eller höger (öka) på rattens högra scrollhjul.

I AP ingår även autostyrning som hjälper till att hålla bilen inom ett tydligt körfält. Detta förutsätter att bilen kan läsa av filmarkeringarna, vilket du ser genom autopilot-ikonen (ratten) på skärmen. Autostyrning aktiveras genom att dra växelväljaren två gånger nedåt (Model 3/Y) alternativt mot dig (Model S/X). När autostyrning har aktiverats visas en blå rattikon på skärmen tillsammans med blåa linjer som markerar körfältet. Du måste dock fortsatt hålla i ratten med tillräckligt vridmoment, annars kommer bilen efter ca 10-15 sekunder att varna och till slut avaktivera funktionen om inga åtgärder vidtas. 

Autopilotikonen (rattikonen) på skärmen indikerar att autostyrning är tillgängligt och kan aktiveras.
Autopilotikonen (rattikonen) på skärmen indikerar att autostyrning är tillgängligt och kan aktiveras.
Den blåa ikonen visar att autostyrning är aktivt.
Den blåa ikonen visar att autostyrning är aktivt.
Om ingen ikon visas kan autopilot inte aktiveras (inget tydligt körfält har detekterats av bilen).
Om ingen ikon visas kan autopilot inte aktiveras (inget tydligt körfält har detekterats av bilen).

Funktioner i Uppgraderad Autopilot

Förutom funktionerna i AP innehåller Uppgraderad Autopilot (UAP) fem funktioner till. Automatiskt filbyte gör så att bilen kan byta till annat körfält på motorvägen. Funktionen är tillgänglig när autostyrning är aktiverat, men kräver att föraren själv styr med blinkers när bytet av körfält ska ske. Nästa funktion benämns "navigera med autopilot" och är en beta-funktion som innebär att din Tesla kan ge förslag på filbyten och även vägledning genom motorvägsförbindelser. Funktionen är tillgänglig när du använder navigering på motorväg och även här behöver du aktivt med blinkers bekräfta när filbyte önskas. 

Exempel på autostyrning som ingår i uppgraderad autopilot, filbytet initieras av föraren genom körriktningsvisaren (blinkers).
Exempel på autostyrning som ingår i uppgraderad autopilot, filbytet initieras av föraren genom körriktningsvisaren (blinkers).
Exempel på "navigera med autopilot" som startas genom knappen vid kartan som på bilden är blåmarkerad för att indikera att funktionen är aktiverad..
Exempel på "navigera med autopilot" som startas genom knappen vid kartan som på bilden är blåmarkerad för att indikera att funktionen är aktiverad..
Ett annat exempel på "navigera med autopilot" där bilen föreslår filbyte, men även här måste föraren aktivt välja filbyte genom körriktningsvisaren (blinkers).
Ett annat exempel på "navigera med autopilot" där bilen föreslår filbyte, men även här måste föraren aktivt välja filbyte genom körriktningsvisaren (blinkers).

Autopark är ett stöd för parkering och fungerar vid antingen parallell parkering (fickparkering) eller vinkelrätt parkering. För att aktivera funktionen kör du sakta framåt cirka en billängd framför den tänkta parkeringsplatsen. När du sedan stannar visas ett "P" på skärmen om bilen har upptäckt en ledig parkering. Du startar sedan autoparkeringen genom att lägga i backen, släppa ratten och välja att starta funktionen på skärmen.

Med funktionen summon kan du genom appen i din mobil flytta bilen upp till 12 meter framåt eller bakåt in på eller ut från en parkeringsplats. Funktionen är relativt enkel att använda och du når den genom att välja "summon" i mobilappen. Den kräver dock att du står väldigt nära ditt fordon. Smart summon är som det låter en smartare version av samma funktion där tanken är att bilen ska kunna flyttas till en vald plats (måldestination) som du väljer i appen. Funktionen gör att bilen automatiskt ska kunna navigera runt och stanna framför föremål. Men i praktiken är den för närvarande väldigt begränsad här i Sverige då den bland annat kräver att mobilen finns inom 6 meter från din Tesla.

Exempel på vinkelrätt parkering med funktionen "autoparkering".
Exempel på vinkelrätt parkering med funktionen "autoparkering".

Funktioner i total självkörningsförmåga

Med total självkörningsförmåga får du även funktionen "trafikljus och stoppskyltsassistans" som när autopilot är aktiverat identifierar och automatiskt saktar ner bilen till stillastående för trafikljus och stoppskyltar. Även denna funktion kräver förarens aktiva övervakning på grund av de restriktioner som för närvarande finns i Sverige (och hela EU). Detsamma gäller för "autostyrning i stadstrafik" som ju utgör den stora behållningen med den totala självkörningen och listas som en kommande funktion för vår del av världen. 

Trafikljus- och stoppskyltsassistans gör så att bilen saktar in och stannar vid stoppskylt eller som i detta exempel vid trafikljus.
Trafikljus- och stoppskyltsassistans gör så att bilen saktar in och stannar vid stoppskylt eller som i detta exempel vid trafikljus.
Även om det är grönt ljus måste föraren i nuvarande version här i Sverige aktivt godkänna att bilen fortsätter förbi trafikljuset.
Även om det är grönt ljus måste föraren i nuvarande version här i Sverige aktivt godkänna att bilen fortsätter förbi trafikljuset.

Är det värt att uppgradera?

För närvarande har funktionerna i uppgraderad autopilot och total självkörningsförmåga stora begränsningar i vår del av världen. Visst kan de funktioner som ingår i uppgraderingarna vara värt en del om man exempelvis kör mycket på motorväg. Men för närvarande kan det vara svårt att motivera den relativt höga kostnad som det innebär att köpa uppgraderingarna (för närvarande 38.900 kr för uppgraderad autopilot och lika mycket till eller totalt 77.700 kr för total självkörningsförmåga). Precis som i USA lär dock priset öka efter hand som fler funktioner blir tillgängliga, vilket möjligen skulle kunna vara ett motiv för att uppgradera för den som tänkt behålla bilen länge (funktionerna medföljer bilen och inte användaren). Det kan även vara värt att titta på vilka funktioner som är aktiverade vid köp av begagnad bil eftersom prisskillnaden oftast inte motsvarar hela beloppet en uppgradering skulle kosta. I USA är det även möjligt att prenumerera på FSD-funktionerna istället för att köpa paketet, för närvarande till en kostnad av USD 199 (drygt 2.000 kr) per månad. Om och i så fall när detta blir möjligt även i Sverige är dock inte klart.

Framtiden för total självkörning

Även om funktionerna har stora begränsningar för oss så är det häftigt att se hur långt utvecklingen har kommit i USA där funktionen funnits i beta-version under en längre tid. Kolla gärna in exempelvis denna video som ger en bra bild av möjligheterna med total självkörning. Videon visar en körning mellan San Francisco och Los Angeles som genomfördes med total självkörning utan att föraren behövde ingripa vid något tillfälle. 

När funktionerna kommer vara tillgängliga i Europa till motsvarande nivå är ej klarlagt, men vissa positiva signaler har kommit ut den senaste tiden, så förhoppningsvis kan den finnas i beta-version även i vårt land om inte allt för länge. Men självklart kommer det ta tid innan vi når samma nivå som i USA eftersom skillnader i trafikplatser, vägmärken, trafikregler etc måste läras om utifrån de specifika geografiska förutsättningarna, vilka dessutom skiljer sig markant mellan olika länder i Europa.

En sak är dock säker - utvecklingen kommer fortsätta och blir spännande att följa. Tesla ligger i framkant jämfört med andra bilmärken och har en vision som spänner bågen hårt. Målbilden är att du ska kunna kliva in i bilen hemma, säga vart du vill åka och sedan sköter bilen resten. Väl framme vid din destination kan du sedan kliva av vid entrén och låta bilen leta upp en plats och parkera sig själv (https://www.tesla.com/sv_SE/autopilot).