Köpvillkor

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller dig som gör en beställning från oss [www.tesma.se]. Butiken drivs av företaget aMASE AB [org.nr 556999-5755], härefter benämnt Bolaget i dessa villkor. Villkoren gäller för dig som konsument som genomför din beställning och därmed köper en vara från Bolaget via vår webbshop.

Du som handlar behöver vara över 18 år och inte stå under förmyndarskap. Om du är under 18 år krävs dina målsmäns samtycke för att få beställa hos oss.

Vi kan när som helst ändra dessa villkor, men de ändringar som du godkände vid tiden för ditt köp gäller alltid det köpet. Alla ändringar kommer att framgå av senast publicerad version av villkoren som godkänns när du genomför ett nytt köp.

Utöver villkoren gäller även Bolagets integritetspolicy som går att finna på webbplatsen.

2. Avtal och beställning

Du måste acceptera dessa villkor för att göra en beställning.

Efter mottagen beställning skickar Bolaget så snart som möjligt en orderbekräftelse via e-post som bekräftelse på beställningen. Avtal om köp ingås först efter att denna bekräftelse på beställning har skickats.

Bolaget förbehåller sig rätten att neka en beställning om du exempelvis angivit felaktiga personuppgifter eller den vara som beställts är slutsåld.

Vid beställning gäller de priser som är angivna på webbplatsen. Samtliga priser är angivna i svenska kronor (SEK) och inkluderar moms.

3. Leveransvillkor

Leverans inom Sverige sker med DHL eller PostNord till ombud om inte annat meddelats. Ordrar över 1000 kr levereras fraktfritt inom Sverige, för övriga beställningar tillkommer en fraktkostnad på 79 kr.

Leverans sker normalt inom 5 vardagar om inte annat särskilt angivits. 

Innan leverans sker, kommer du att motta en avisering som visar var och när din beställning ska avhämtas. Du ansvarar för att hämta ut din beställning under den tid som anges i aviseringen. För outlösta beställningar har vi rätt att ta ut en avgift på 150 kronor för vår hanteringskostnad av beställningen samt för returfrakten till oss.

4. Ångerrätt för privatpersoner

Vid köp av produkter från Bolaget har du rätt att ångra din beställning inom 14 dagar utan att ange något skäl, med undantag för vad som anges nedan. Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du meddela oss inom 14 dagar från det att du har tagit emot den beställda produkten [ångerfristen]. Meddelande skickas till info@tesma.se.

När du mottagit din vara har du rätt att öppna förpackningen och undersöka produkten i den utsträckning som krävs för att bedöma om du är nöjd med den. Om och i den mån produkten hanteras i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, har Bolaget rätt att göra ett avdrag för värdeminskning på det belopp som Bolaget ska återbetala dig. Avdragets storlek motsvarar produktens värdeminskning jämfört med produktens ursprungliga värde.

Om du vill använda dig av din ångerrätt ska du skicka ett klart och tydligt meddelande till oss innan ångerfristen har löpt ut. För smidig hantering bör meddelandet innehålla ditt namn och ordernummer samt vilka produkter du ångrar om beställningen innehåller flera produkter.

Produkter ska skickas till oss utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Vid retur av produkter som omfattas av ångerrätten, ska du betala kostnaden för returfrakt och ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till dess att vi tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse.

Om du ångrar ditt köp kommer vi att betala tillbaka värdet för returnerad(e) produkt(er) vi fått från dig. Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål senast 14 dagar från och med den dag Bolaget mottagit returen. Återbetalning sker via det betalsätt som du valde vid beställningen om vi inte uttryckligen har kommit överens om annat.

5. Reklamationer för privatpersoner

Du har rätt att reklamera en produkt inom ett år räknat från den dag du tog emot produkten. Eventuella fel på beställd prdoukt ska meddelas Bolaget så snart som möjligt efter att felet upptäckts. Meddelande skickas till info@tesma.se. För att reklamationen ska vara giltig måste den alltid göras inom skälig tid efter det att du märkt eller borde ha märkt felet. En reklamation som görs inom två månader från det att felet upptäcktes anses alltid vara gjord inom skälig tid.

Vi rekommenderar att du undersöker produkterna när du tar emot dem och att du anmäler eventuella skador på emballaget direkt till transportören eller utlämningsstället och antecknar skadorna på frakthandlingarna.

Du kan reklamera en felaktig produkt genom att returnera den till oss på den adress som anges på orderbekräftelsen. Du ansvarar för den returnerade produktens skick från det att du tar emot produkten till det att Bolaget tar emot den. Vi rekommenderar därför att produkten skickas i originalförpackning och väl emballerad med spårbar försändelse. Vi löser inte ut några produkter som returneras mot postförskott eller efterkrav.

När vi har tagit emot den reklamerade produkten och konstaterat att reklamationen är giltig kommer vi att ersätta dig enligt gällande lag. Det innebär att felet kommer att avhjälpas eller att vi kommer att byta ut den felaktiga produkten mot en ny. Om det inte är möjligt eller om vi annars bedömer det som mer kostnadseffektivt, kan vi istället göra en återbetalning av det belopp du betalat för din beställning inklusive returkostnaden. Observera att vi har rätt att neka en reklamation om det visar sig att produkten inte är felaktig enligt gällande lag och i sådant fall inte betalar tillbaka eventuella utlägg för returfrakt.

6. Tillämplig lag och tvister

Om du har frågor rörande reklamationer, din ångerrätt eller andra frågor som rör din beställning är du välkommen att kontakta Bolaget via de kontaktuppgifter som framgår av webbplatsen och orderbekräftelsen.

Du som är konsument kan även vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) via arn.se eller per post till Box 174, 101 23 Stockholm. Vid eventuell tvist följer Bolaget ARN:s rekommendationer. Som konsument har du även möjlighet att klaga via EU:s webbaserade plattform för tvistlösning som du når via https://ec.europa.eu/consumers/odr.