Anpassa genvägar i Tesla-appen

28.01.2024
Fyra genvägar i grundutförande.
Fyra genvägar i grundutförande.

En av de mest användbara funktionerna i Tesla-appen är de genvägar (snabbknappar) till olika funktioner som är tillgängliga direkt på startsidan. I grundutförande finns fyra genvägar tillgängliga. Dessa genvägar kan anpassas genom att trycka och hålla in någon av genvägarna, varefter en meny med flera valbara snabb-kommandon öppnas. Du kan byta ut en genväg genom att dra en annan ikon från den nedre delen av skärmen till önskad position bland dina genvägar.

Anpassa genvägarna genom att dra och släppa från menyn som du når genom att lång-trycka på någon av genvägarna.
Anpassa genvägarna genom att dra och släppa från menyn som du når genom att lång-trycka på någon av genvägarna.

Komplettera med en extra (femte) genväg

Det finns dock en möjlighet att komplettera med en femte genväg, vilket jag ser som mycket praktiskt. Därmed kan man få plats med de fem snabbkommandon som används mest. Personligen har jag valt lås, förkonditionering, öppna förardörren (praktiskt vintertid om handtaget frusit), öppna/stänga bagage (trunk) samt öppna frunk.

Det finns lite olika tricks för att få den femte ikonen på plats, men det här är metoden som jag rekommenderar. 

1. Börja du med att lång-trycka på en av ikonerna för att få upp menyn Anpassa reglage med valbara genvägar (se ovan bild). 

2. Därefter använder du din högra tumme för att dra en av ikonerna under strecket i menyn upp över ikonen längst till höger i genvägsraden (baklucka-ikonen på bilden ovan) - men utan att släppa den.

3. Samtidigt som högra tummen hålls nertryckt, så använder du din vänstra tumme för att trycka ner den första ikonen i genvägsraden (låst-ikonen i exemplet) och dra den över den andra ikonen (förkonditioneringsikonen med texten av, i mitt exempel).

4. Släpp båda tummarna samtidigt från skärmen. Om du gjort rätt kommer den ikon du dragit upp att flyttas ut till den dolda femte platsen i genvägsraden.

Komplettera med en femte genväg genom att följa stegen som beskrivs ovan.
Komplettera med en femte genväg genom att följa stegen som beskrivs ovan.