Integritetspolicy

Sidan tesma.se drivs av företaget aMASE AB (orgnr 556999-5755) baserat i Sverige. Vårt mål är att behandla dina personuppgifter restriktivt och inte spara eller dela dessa för annat ändamål än vad som är nödvändigt för att kunna erbjuda dig en bra service.

De personuppgifter du lämnar till oss kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Vi kommer inte att skicka marknadsföring eller andra meddelanden till dig förutom det som direkt berör din specifika beställning eller annan kommunikation som initierats av dig som kund.

Allmänna bestämmelser

1.Personuppgiftsansvarig, i enlighet med GDPR (hädanefter kallad "Förordning") är aMASE AB (orgnr 556999-5755) baserat i Sverige (hädanefter kallad "Personuppgiftsansvarig").

2. Kontaktuppgifterna för Personuppgiftsansvarig är; e-mail: info@tesma.se, tel: +46 70 609 27 74.

3. Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

Hantering av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter som erhållits med samtycke från kunden och samlas genom kontraktet för att köpa och uppfylla den elektroniska order som skapats i webbshopen tesma.se.

2. Personuppgiftsansvarig behandlar endast identifierings- och kontaktuppgifter för Kunden som är nödvändiga för att kontraktet ska kunna fullföljas.

3. Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter för frakt och redovisning och för nödvändig kommunikation mellan de avtalsslutande parterna under den tid som krävs enligt lag. Personuppgifter kommer inte att offentliggöras och kommer inte att överföras till andra länder.

Syftet med databehandling

Personuppgiftsansvarig behandlar personuppgifter hos kunden för följande ändamål:

1. Registrering på hemsidan tesma.se i enlighet med kapitel 4, avsnitt 2 i GDPR.

2. För uppfyllande av den elektroniska beställning som skapats av kunden (namn, adress, e-post, telefonnummer).

3. Att följa lagar och förordningar som härrör från kontraktsförhållandet mellan Kund och Personuppgiftsansvarig.

4. Personuppgifter är nödvändiga för att köpekontrakt ska kunna ingås.

Varaktigheten för lagring av personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig lagrar personuppgifter under den period som är nödvändig för att uppfylla de rättigheter och skyldigheter som följer av avtalsförhållandet mellan Personuppgiftsansvarig och Kunden och under 3 år efter avtalets ingående.

2. Personuppgiftsansvarig måste radera alla personuppgifter efter utgången av den period som krävs för lagring av personuppgifter.

Mottagare av personuppgifter (tredje part)

Tredje part som behandlar personuppgifter hos Kunden är underleverantörer till Personuppgiftsansvarig. Tjänsterna hos dessa underleverantörer är oumbärliga för att kontraktet ska kunna genomföras, för att köpa och bearbeta den elektroniska ordern mellan Personuppgiftsansvarig och Kund.

Underleverantörerna av Personuppgiftsansvarig är:

  • Webnode AG (e-handelsplattform).
  • Fraktbolag.
  • Google Analytics (webbplatsanalys).

Kundens rättigheter

I enlighet med förordningen har kunden följande rättigheter:

1. Rätten till tillgång till personuppgifter.

2. Rätten till rättelse av personuppgifter.

3. Rätten att radera personuppgifter.

4. Rätten att invända sig mot behandling av personuppgifter.

5. Rätten till dataöverförbarhet.

6. rätten att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter skriftligen eller via e-post skickat info@tesma.se.

7. Rätten att inkomma med klagomål till tillsynsmyndigheten vid misstänkt brott mot förordningen.

Säkerhet för personuppgifter

1. Personuppgiftsansvarig säkerställer att alla tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas för att skydda personuppgifter.

2. Personuppgiftsansvarig har vidtagit tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa datalagringsutrymmen, i synnerhet säkra tillgång till datorn med ett lösenord, använda antivirusprogram och utföra regelbundet underhåll av datorerna.

Slutbestämmelser

1. Genom att placera en elektronisk order på webbplatsen tesma.se bekräftar Kunden att den blivit informerad om alla villkoren för personuppgifter och accepterar dem i sin helhet.

2. Kunden accepterar dessa regler genom att kryssa i kryssrutan när ordern placeras.

3. Personuppgiftsansvarig kan när som helst uppdatera dessa regler. Ny, uppdaterad version kommer då att omgående placeras på hemsidan tesma.se.

Dessa regler och integritetspolicy trädde i kraft 2023-03-25.